Pedagogisch beleid

 

Wekom bij KDV Het Frankhuisje uit Stadshagen (Zwolle)

 

De pedagogiek van Het Frankhuisje is geïnspireerd door de pedagogiek van Reggio Emilia. Deze pedagogiek gaat er van uit dat kinderen worden geboren met vele mogelijkheden. Dat zij krachtig, leergierig, nieuwsgierig en creatief zijn.

En dat volwassenen begeleiders zijn van hun ontdekkingsreis en ontwikkeling.

Zij spelen in op dat wat een kind bezig houdt. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen ideeën, gedachten, gevoelens. Voor volwassenen is het belangrijk ieder kind afzonderlijk te leren kennen. Door goed naar ze te luisteren en kijken.

 

Communicatie, ontdekken en experimenteren staan centraal in deze pedagogiek.

Als begeleider biedt je het kind vele manieren aan om zich uit te kunnen drukken.

 

De aandachtspunten in onze visie zijn:

  • respect; een kind goed observeren, er écht naar luisteren en er voor open staan "Wat heb jíj nodig?"
  • zelfstandigheid; de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van een kind stimuleren door als opvoeder niet altijd in te grijpen of oplossingen te bedenken, maar de kinderen het zelf te laten doen
  • Wekom bij KDV Het Frankhuisje uit Stadshagen (Zwolle)creativiteit en fantasie; een kind vele uiteenlopende mogelijkheden bieden om bezig te zijn met dat wat hem/haar bezig houdt b.v. kleien, zingen, tekenen, verven, dansen, voorlezen, spelletjes doen
  • dichtbij de natuur; spelend leren in de natuurspeeltuin, een moestuin, konijnen
  • duurzaam ondernemen; gezonde voeding, milieuvriendelijke luiers, het gebruik van natuurlijke (knutsel)materialen