Ouders

 

Aangezien wij een stukje van de opvoeding van uw kindje overnemen, vinden we uw inbreng erg  belangrijk. Uiteraard kunt u uw wensen kenbaar maken tijdens het intakegesprek en tijdens de haal/brengmomenten.

 

Hiernaast zijn er ook nog andere mogelijkheden.

Ouderparticipatie

Bij ouderparticipatie kunt u denken aan: een dagdeel meedraaien op Het Frankhuisje, meegaan met een uitje, meehelpen met het voorbereiden van een feestactiviteit, het geven van een workshop.

 

Ouderavonden

Twee keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. Verschillende thema's komen op verschillende manieren aan bod.

Uitjes

In het voor- en najaar organiseren we een uitje voor de kindjes van Het Frankhuisje en hun ouders en broertjes & zusjes.

Oudercommissie

 

Beste ouders/ verzorgers,

 

Wij willen ons als oudercommissie van Het Frankhuisje graag aan u voorstellen. De oudercommissie bestaat momenteel uit 6 leden. De oudercommissie heeft als doel om de belangen van de ouders en kinderen van kdv Het Frankhuisje zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. En het adviseren ten aanzien van de kwaliteit.

 

In het kinderdagverblijf staat een map van de oudercommissie waarin o.a. het huishoudelijk reglement, de notulen van de vergaderingen en een ledenlijst zijn opgenomen. U kunt deze map ten alle tijde bekijken. Een week voor een vergadering van de oudercommissie wordt de agenda van betreffende vergadering bekend gemaakt op Het Frankhuisje. U bent vrij om agendapunten in te dienen of een vergadering bij te wonen (graag van te voren aanmelden).

 

Heeft u zaken voor de oudercommissie? Dan kunt u contact opnemen met ons via:

oudercommissie@kdvhetfrankhuisje.nl

 

Wij wensen u en uw kind een fijne tijd bij kinderdagverblijf Het Frankhuisje!

 

Met vriendelijke groet,

Oudercommissie Het Frankhuisje